Matu Mimarlık

Hakkında
MATU ORGANİZASYON A.Ş. 1980 yılında kuruldu. 1975 yılında Salih Z. PEKİN tarafından kurulmuş olan MATU Mimarlık Bürosu'nun devamıdır. Yapı üretimi sürecinde, kent planlama, mimari tasarım, kalite denetimi, üretimin organizasyonu, yatırımın örgütlenmesi alanlarında hizmet vermektedir. Mimarlık, Araştırma, Tasarım, Uygulama eylemlerinin birbirini tamamlayan özelliği MATU'nun kuruluş ve çalışma amacını oluşturmaktadır. Daha başka bir deyişle, mimar ya da bir mimarlık kuruluşunun yapı üretim sürecinin her aşamasında görev ve sorumluluk almakta olduğunu ifade etmektedir. Kent planlamasından, tiyatro dekoruna, hastane donatımından mobilya dizaynına kadar çok geniş bir yelpaze içerisinde rol alabilen mimar, kent arazisinin kullanımı kararında olduğu kadar, yatırım fikrinin oluşmasında, girişimin örgütlenmesinde başvurulan bir meslek adamıdır. Sonuçta bir yatırımın başlangıcından sonuna kadar yapı ve çevresi ile ilgili mekansal organizasyonu oluşturan mimarın görevi kullanıcı tepkilerinin ölçülmesi ile son bulmaktadır. Bu denli geniş bir eylem alanı olan mimarın mesleğini, çok yönlü uygulama yelpazesi içerisinde diğer mesleki disiplinlerle sık sık bir arada ve eşgüdümlü çalışma ile yürütmesi zorunluluğu MATU MİMARLIK A.Ş.nin kurulması fikrini doğurmuştur.
Mimarlar
  • Salih Zeki Pekin
Projeleri
  • Su Oyunları Parkı
    Su Oyunları Parkı
  • Agora AVM
    Agora AVM