Adres
Bilkent Üniversitesi Yerleşkesi-Ankara
Proje Detayı
Yıl: 2008
İşveren: Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Ekibi: Kevser Çakan,Burcu Bilgenoğlu Umur,Sevdil Aydoğan
Paylaş

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Binası

Yapı, üniversitenin merkez kampüsünün doğusundaki vadinin sırtında, dar ve oldukça eğimli bir parselde yer almaktadır Orta avlulu kare plan şemasıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının kullanabileceği ortak iç ve dış mekanlar oluşturan ve irili ufaklı program parçalarını bir arada çözen, diğer yapılarla yarışmadan, bir dil birliği kuran bir yapı tasarlamak amaçlanmıştır. Bu bağlamda ana yol tarafındaki cephede davetkar bir ana giriş oluşturulmuş ve eğimden sağlanan kot ilişkisiyle 3 kat alta inilerek yoğun programın karşılandığı bir yapı elde edilmiştir. Yapının vadi tarafındaki kanadında öğretim üyesi odaları, diğer kanatlarda ise derslikler yer alır. Orta avlu bir yandan katlar arasında görsel bir iletişimi sağlarken diğer yandan binanın bütününün kavranmasını sağlar. İç avlu ise cephesindeki geçirgenlik ile yapının en iç kısımlarına doğal ışık alınmasını sağlamıştır.