Adres
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Merkezi Derslik Binası, İstanbul
Proje Detayı
Proje Ofisi: Özsoy Mimarlık
Yıl: 2011
İşveren: İTÜ
Proje Ekibi: Kıvanç Gürtaş, Yüksel Öztürk, İpek Özmen, Billur Çelem, Sezen Dönmez - İç Mimar: Prof.Dr. Hasan Şener, Prof.Dr. Ahsen Özsoy - Peyzaj mimarı: Prof.Dr. Hasan Şener, Prof.Dr. Ahsen Özsoy
Paylaş

İTÜ Merkezi Derslik Binası

İTÜ Merkezi Derslik Binası, farklı programlara devam eden öğrencilerin ortak derslerinin verileceği amfiler, seminer odaları, bilgisayar laboratuarları, öğretim üyesi odaları, kafeterya vb. mekânları barındırmaktadır. Bina, yerleşkenin yaya ve taşıt ulaşım akslarının kesişme noktasında, kamusal mekânları tanımlayacak ve zenginleştirecek bir şekilde konumlandırılmış ve yalın bir biçimlendirmeyle ele alınmıştır. İç mekânlarda, algının ve insan hareketlerinin yatay-düşey sürekliliğini güçlendiren bir anlayış benimsenmiştir. Tasarım şemasında, amfiler ile seminer odaları ve ofisler net bir sirkülasyon ve servis zonu ile ayrılmıştır. Esneklik, zaman, deprem güvenliği gibi kriterlere göre seçilen çelik yapı sistemi ve diğer sistem bileşenleri iç mekânda görünür kılınmıştır. Güneyde ve kısmen doğu ve batı cephelerinde hareketli metal perfore levhalarla çift cidar oluşturulmuş, enerji verimliliği gözetilmiştir.