Adres
İnönü Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Malatya
Proje Detayı
Proje Ofisi:
Yıl: 2011
İşveren: İnönü Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Proje Ekibi: Mert Ayaroğlu, Tuğba Güçlü, Dilek Öztürk
Paylaş

İnönü Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Projenin tasarım odağını farklı kütlelerin eklemlenebileceği ve bir iç sokak olarak işlev gören lineer bir atrium oluşturdu. Atrium büyük hacimli ortak kullanım derslikleri ile diğer eğitim mekânlarını ayıran, amfilerin açıldığı bir fuaye, sergi ve dinlenme alanı olarak çok amaçlı işlevlendirildi. Atriuma paralel olarak yerleşen lineer duvar, ana taşıyıcı omurgayı oluşturan, mekânsal düzenlemeyi örgütleyen ve kütle dışına taşarak giriş avlularını, işlevsel farklılıkları tanımlayan tektonik bir dil ögesi olarak ele alındı.