Adres
Çakmak Mah. Metro Group Sok. No: 5, 34770 Ümraniye,İstanbul
Proje Detayı
Yıl: 2007
İşveren: Metro Group AG
Proje Ekibi: Seden Baykal, Neslihan Çete
Paylaş

Meydan Alışveriş Merkezi

Meydan Alışveriş Merkezi’nin İstanbul’un en hızlı büyüyen alanlarından birinde gerçek bir kent merkezi olması amaçlanmıştır. Geometrisi ve sirkülasyon tasarımıyla, bina yer aldığı çevrenin gelişim planlamasına paralel olarak yoğun bir kent dokusu bağlamına entegre olur ve alışıldık kapalı kutu AVM tipolojisine bir alternatif yaratır. Benzer satış alanları bir araya toplanmış ve merkezde zemin kotunu kent meydanı olarak boşaltmak üzere otopark yer altına alınmıştır. Satış hacimleri çevrenin bir uzantısı gibi düşünülmüş, yeşil çatılar topografya ile ilişkilendirilmiştir. Böylece alışveriş deneyimi ve kentsel doku arasında süreklilik sağlanmıştır. Sürdürülebilirlik tasarımın önemli girdilerinden biridir: Tüm havalandırma doğal yollarla sağlanmakta, ısınma ve soğutma için jeotermal enerji sistemi (Türkiye’de bir ilk) ve kamusal mekânların aydınlatması için güneş panelleri kullanılmaktadır.