Adres
Akdeniz Bulvarı - Antalya
Proje Detayı
Yıl: 2004
İşveren: Antalya Büyükşehir Belediyesi
Proje Ekibi: -
Paylaş

Minicity Maket Parkı

Yatırımcının, parkın hem tüketici turistin dikkatini çekmesi hem de sergilenen maketlerin dışarıdan görülmemesi yönündeki isteği ile ortaya çıkan açıklık-kapalılık ikilemi, tasarımın ana girdisi oldu. Parkı kamusal alandan ayıran güney yönündeki uzun ara yüz, aynı zamanda da bir örtü olarak kendi spesifikliğini oluşturan kabuklar silsilesine dönüştü. İçteki kapalı alanların kimi yerde yırtılarak teraslaşan arka yüzleri, bu silsilenin görsel geçirgenliğini sağladı. Batı yönündeki yan kol ise, yerden kopuk ve çok daha sakin bir bölücü çubuk olarak tasarlandı.