Adres
Gürhan Sokak No:11, Gültepe / İstanbul / Kâğıthane
Proje Detayı
Proje Ofisi: Çinici Mimarlık
Yıl: 2013
İşveren: NEF
Proje Ekibi: Selim Koytak, Cem Katkat, Cemre Teomete
İç Mimari: Çinici Mimarlık
Peyzaj mimarı: Çinici Mimarlık
Paylaş

Nef İlkokulu

Önceki adıyla Ortabayır Zafer İlköğretim Okulu, Kağıthane’de bulunan MEB’e ait 19 derslikli bir okulun yerine, programın genişletilmesiyle 40 derslikli olarak inşa edilmiştir. Tasarımda kısıtlı bir bütçe ve MEB yönetmelikleri yanında mimarlık ofisinin yönlendirmeleri de belirleyici olmuştur. Yapı, mahalli bir odak olmak üzere kurgulanan bir avlu etrafında toplanmış, birbirine bağlı 3 ana kütleden oluşmaktadır. 5 katlı sınıflar bloğu arazinin en uzun kenarını tanımlamaktadır. Yapının camiye komşu olan cidarında daha alçak olarak kurgulanmış 3 katlı idari blok bulunmaktadır. Aynı bloğun zemin kotu anaokulu için ayrılmıştır. Yine 5 katlı olarak tasarlanmış olan laboratuvar bloğu ise, zemin ve bodrum katlarında kapalı spor alanı olarak da kullanılabilen çok amaçlı etkinlik salonunu barındırmaktadır.