Adres
ODTÜ KKK Güzelyurt, KKTC
Proje Detayı
Proje Ofisi: Onbir41
Yıl: 2008
İşveren: ODTÜ KKK Yönetim Kurulu Başkanlığı
Proje Ekibi: Abdullah Çıkrıkçı, Sezgi Gündüz
3D Görselleştirme: Turan Türkal, Can Tamirci
Maket: M.Can Cansoy
Statik Projesi: Taylan Karabey, Ercan Akman,Erdal Hüdaoğlu
Mekanik Projesi: Bahri Türkmen,Yunus Terlik, Mukaddes Önen
Elektrik Projesi: Osman Eminel
Altyapı Projesi: Yavuz Yüceer, Füsun Yüceer
Peyzaj Projesi: Habibe Aduş
Paylaş

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Mühendislik Laboratuvarlar

Tasarım, birbirinden bağımsız girişleri olan üç ana yapı grubundan oluşur. Makine, inşaat ve kimya mühendisliği laboratuvar blokları arasında tanımlanan plaza ve üstteki saçak, tasarımın odak noktasıdır. İlgili bölüm laboratuvarları gruplanmış, servis ve kot ilişkilerinin fiziksel veriler doğrultusunda yorumlanması ile bloklar birbirlerinden ayrılmış, ayrı kotlara oturtulmuş, ortada yaratılan yeşil alanı zedelemeden servis alması sağlanmış ve arazide olası büyüme ihtiyaçlarına olanak verecek şekilde yerleştirilmiştir. Saçak üç kütlenin de üzerinde yer alarak plazayı tanımlar, hacimsel etkiyi güçlendirir ve yaya yolunu da kapsayarak plazaya dahil eder. Kütleler arasındaki boşluk doğu–batı yönünde sürekli esen rüzgârın akışına olanak verir ve serinlik hissini kuvvetlendirir.