Adres
Muallimköy / Gebze / Kocaeli, Türkiye
Proje Detayı
Yıl: 2002
İşveren: T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü
Proje Ekibi: -
Paylaş

T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü Binası

Dekanlıkları da içeren ‘Akademik Forum’ un doğu yönünde yer alan Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü yapısının üç ana kütlesi sırasıyla, kademeli Laboratuvar Bloğu, merkezde Atrium-Fuaye ve nihayet derslikler ile ofisleri içine alan Derslik-Yönetim Bloğu’ dur. Merkezi Atrium-Fuaye’ ye hem üst hem alt kottan girişler mevcuttur. Atrium-Fuaye’nin alt kotu kullanıcıların sosyalleştiği bir alan oluşturmakta, derslik bloğuna buradan da çıkılabilmektedir. Atrium doğu yönünde bir dış avluya açılmaktadır. High-Tech Ellipsoid uzay kafes çatıyı adeta yırtarak atriuma giren Derslik-Yönetim Bloğu kare bir plan sergilemektedir. Laboratuvar Bloğu ise Meyilli zemine uyumlu olarak üç kademede düzenlenmiştir. Laboratuvar akslarının üstünde görülen brutalist metal baca elemanlarının oturduğu düşey şaftlar tüm katlarda tüm laboratuvarlara gerekli tesisatı taşımaktadır. Laboratuvarlarda konik aydınlatma elemanları kullanılmıştır. Çatı terasları yürünebilir şekilde düzenlenmiştir.