Adres
TED Üniversitesi, Ziya Gökalp Caddesi No.48 06420, Kolej Çankaya ANKARA
Proje Detayı
Yıl: 2012
İşveren: Türk Eğitim Derneği
Proje Ekibi: Işıl Sencar, Deniz Özçelik
Paylaş

TED Üniversitesi Kolej Yerleşkesi 1.Aşama

TED Üniversitesi Kolej Yerleşkesi kent belleğinde yer etmiş, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca tescil edilmiş, müdahale sınırları oldukça dar bir alanda projelendirilmiştir.Yapımı tamamlanmış olan birinci aşama, Ziya Gökalp caddesinin güney yakasında, eski lise kompleksini oluşturan üç ayrı bloğu kapsar. Önerilen projede binalarda yapılacak her türlü düzenlemede, yapıların mevcut kütle bütünlüğünün ve mimari görünümlerinin korunması esas alınmıştır. Öte yandan, kampusün temel fiziki altyapısını oluşturan eğitim, sosyal, kültürel, idari ve teknik birimler farklı mekansal büyüklükler gerektirmekte ve ihtiyaç programı hem sayı hem de kullanım alanı anlamında yoğun bir mekansal kullanım öngörmektedir. Buna karşılık mevcut binalar, toplam blok alanı ve mimari taşıyıcı sistemden kaynaklanan kısıtlar nedeniyle özellikle büyük açıklıklı sosyal, kültürel ve eğitim işlevli mekanların bloklar içinde çözülmesine olanak tanımamaktadır. Bu anlamda sunulan mimari yenileme ve dönüşüm projesi, koruma esasları ve ihtiyaç programı beklentilerini birlikte karşılamak amacıyla mevcut yapıların yoğunluklu olarak eğitim ve idari işlevli mekanlara ayrılmasını; buna karşılık büyük açıklık gerektiren sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı kullanımların ise mevcut blokların tanımladığı açık alanda, zemin altı kotta oluşturulacak yeni bir yapıda yer almasını öngörmektedir. Üzeri yeşil alan olarak tasarlanan bu gömük yapı aynı zamanda kampusün dış mekan ihtiyacını, mevcut bahçe büyüklüğünden eksiltme yapmadan karşılayan, etkinlik ve toplanma amaçlı kullanımlara da uygun peyzaj ve dış mekan kullanımı sunan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Gömük yapılaşma ile mevcut blokların bir eğitim kompleksi olarak birlikte kullanılması ve ilişkilendirilmesi için bir iç sokak niteliğinde işlev görecek tamamıyla şeffaf ama korunaklı bir dolaşım ve etkinlik alanı ile bağlanması önerilmiştir. İki tarafında yer alan ortak kullanımlı kafe, çeşitli ticari birimler, kütüphane, yemekhane gibi öğrenci kullanımı odaklı mekanlarla desteklenen bu yaya aksı tüm yapılara ulaşım sağlayan, sergi alanı olarak işlev gören ve bu anlamda salt bir dolaşım alanı olmanın ötesinde korunaklı bir kamusal alan olarak tasarlanmıştır.. Bu sayede kentin merkezinde yaşayan ve çevresini dönüştürecek bir eğitim kurumu yapısı oluşturmak hedeflenmiştir.