Adres
Söğütözü Caddesi No:43, Söğütözü, Ankara
Proje Detayı
Yıl: 2005
İşveren: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Proje Ekibi: Ali Osman Öztürk, Murat Aydoğmuş, Y. Selim Barbaros, Niyazi Ayvaz, Eser Çengel, Ebru Güzelöz Aşan, Mustafa Selçuk, Filiz Cingi, Ebru Laçin, Yakup Öztürk
Paylaş
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kampusünün ilk yapıları olan eğitim, idare ve spor merkezi yapılarına, mevcut özel bir orta öğretim yapısının renovasyonu yapılarak başlanmıştır. Yeni kurulan bir üniversitenin imajının oluşumunda; öğrenci, bina, akademisyen, mekân, yönetim ilişkileri yapılar ile birlikte ele alınmış ve yeniden kurgulanmıştır. Kampüs yapılarının aşamalar halinde inşa edilmesi planlanmıştır. İlk aşamada eğitim ve idari yapılar tamamlanmıştır. İkinci aşama yapıları; olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı kapalı spor salonu ve bir büro binasını içermektedir. Üçüncü aşamada; yurt blokları ve misafirhane, dördüncü aşamanın ise “media-tech” bloğu, araştırma laboratuarları, konferans merkezi, amfiler, yemek merkezi, stadyum ve sekiz kadar yeni fakülte yapısından oluşması planlanmaktadır. Eğitim, yönetim ve spor merkezi mevcut yapıları statik ve mimari açıdan yetersiz bulunmuştur. Tamamen cepheleri sökülen betonarme karkas yapılar öncelikle güçlendirilmiştir. Mevcut yapının strüktürel özelliklerinin getirdiği kısıtlamaları olumlamaya yönelik modüler sistemler geliştirilmiştir. Başlangıçta yapılar, sık kolonları ve katı simetrisi ile birer engel gibi görünse de sıkıcı olmayan bir modülerlik ve esneklikle yeni mekânlar kurgulanmıştır. Kampus yapıları iç bahçeler ile birbirlerine bağlanırken, yeni bazı eklemeler yapılmış, özel yaşam mekânları oluşturulmuştur. Bunlardan biri, atriyumun oluşumudur. Anfiler, kütüphane ve kafeteryaların bulunduğu arka blokla, sınıflar ve idari büroların bulunduğu ön blok arasında üstü açık, kullanılamayan mekan; çelik bir strüktür ve cam ışıklıkla kapatılarak merkezi bir atriyum elde edilmiştir. Atriyum, konferans salonları, sergi mekânları, kafeteryalar, sağlık merkezi, kopyalama merkezi, kitapçı, banka ve hediyelik eşya dükkânlarının birleştiği merkezi bir konumda tasarlanmıştır. Bu mekanda ana girişle bahçe kotu girişini birleştiren cam merdivenler ve kütüphaneye bağlanan cam köprüler, manolya ağaçlarıyla birlikte düzenlenmiştir. Eğitim ve yönetim bloğunda, sağ ve sol kanatlar derslikler için ayrılmıştır. Yapı köşesindeki mekânlarda öğrenci ve akademisyenlerin ortak mekânları olan balkonlu köşe fuayeler bulunmaktadır. Ana giriş üzerinde üst yönetim bloğu; köşelerle üst yönetim bloğu arasında da akademisyenler yerleşmektedir. Esnek kullanıma olanak vermek amacıyla tüm kat döşeme kaplaması bir bütün olarak tasarlanmıştır. Bölme duvar sistemleri bitmiş döşeme üzerine kurulmuştur. Alüminyum profillerle döşemeye oturan alçıpan duvarlar, istenildiğinde kaldırılabilir ve yeni kullanımlara göre düzenlenebilir. Tavanlar, döşeme ve duvarlar bir bütün olarak tasarlanmıştır. Asma tavanlarda metal ve alçıpan kombinasyonu kullanılarak duvar ve döşemeleriyle bütünlük sağlanmıştır. Koridor yüzeyleri buzlu cam panellerle kaplanarak gün ışığı iç mekanlara alınmıştır. İç mekanlarda akçaağaç lamine kaplama kullanılmıştır. Kullanılan ahşabın rengi beyaz ile birlikte hareketli mobilyalarda da sürdürülmüştür. Yapı içindeki işlev farklılıkları, cephede yatay ve düşey yüzeyler, saydam cepheler, güneş kırıcılar, saçaklar, kütle hareketleri ile bütünlük içinde düzenlenmiştir. Malzeme ve ayrıntılarla oluşturulan cephe dili bütün kampüste işlevler doğrultusunda yeniden ele alınarak yinelenmektedir.