Adres
Söğütözü Cad. No:4 Söğütözü, Ankara
Proje Detayı
Proje Ofisi: MuuM Mimarlık
Yıl: 2009
İşveren: Türkiye Noterler Birliği
Proje Ekibi: Ezgi Ak, Özlem Çatık, Damla Ünal, Serkan Şen, Adila Sancaklı, Feriye Yurdusev, Özlem Bağdiken
Paylaş

Türkiye Noterler Birliği Merkez Binası

Türkiye Noterler Birliği Binası’nın kullanıcıları için bir “iletişim ortamı” olarak planlanması, tasarım felsefesinin temelini oluşturmaktadır. İç ve dış mekanlar arasındaki bağlantılar, Noterler ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirirken, aynı zamanda, sosyal bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Avlu etrafında gelişen, geleneksel kervansaray plan şemasının modern bir yorumu olarak ele alınan yapı, kullanıcılarına çağdaş ve verimli çalışma ortamı sağlamaktadır. Atrium, konferans fuayesini, giriş ve sergi holünü, kat köprülerini kapsayan, sosyal ve çalışma alanları ile iç bahçeyi görsel ve fonksiyonel olarak bütünleştiren bir hacim oluşturmaktadır. Yapı kurgusunun berraklığı, algıya açıklık, mekanlar arasındaki sürekliliğin sağlanması, saydamlık gibi özellikler, tasarımın her aşamasında öne çıkan faktörler olmuştur.