Adres
Uludağ Üniversitesi Kampüsü, Nilüfer / Bursa
Proje Detayı
Yıl: 2007
İşveren: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü
Proje Ekibi: Yıldız Çağlı, Levent Arıdağ, Selay Yurtkuran
İç Mimar: Özgür Ediz
Peyzaj mimarı: Özgür Ediz
Paylaş

Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Anabilimdalı

"SanatFabrikası” kavramı, projenin geliştirilmesinde ve tasarımında “üstkavram” olarak seçilmiştir. Sanat’ın “zaman” ve üretildiği “mekân” bağlamında sürdürülebilir olması durumu, tasarımcıların daha önce kullandıkları “fabrika” kavramını sürdürme kararlarını doğrudan etkilemiştir. Müziğin temel sanatlar içinde en etkili dallardan biriolduğu gerçeğiyle birlikte, tasarım sonucunda ortaya çıkacak ürün olan binanın, “eğitim yapısı” olması, müziğin öğrenilen bir etkinlik olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Eğitimin temelinde, özellikle de sanat eğitiminin temelinde yer alması gereken, “sürekli karşılıklı iletişim-etkileşim” yaklaşımının olması gereksinimi, tasarımın biçimlenme sürecinde çok önemli bir önkabul ve avantaj olarak görülmüştür. Binaiçinde, sanat eğitiminin temelini oluşturması gereken, “sürekli karşılıklı iletişim-etkileşim” kavramı; sanatı üretenle, tüketen arasında da varlığını sürdürmelidir. Başka bir deyişle, tasarımın, Uludağ Üniversitesi içindeki stratejik önemi, “nesnel” anlamda olduğu gibi, “tinsel” anlamda da geçerliliğini korumaktadır. Binanın kitlesel kurgusu, yeşil ve “fraktal doğa”nın içinde Öklidyen (Euclid) olan kendi güçlü geometrisi ile varlığını açıkça belirten “beyaz bir prizma”dan oluşur. “Beyaz bina”, iç mekânda kullanılan renkler ile armonik bir kurgu doğrultusunda canlılık kazanmıştır.