Adres
Koya Rd, Arbil, Irak
Proje Detayı
Yıl: 2009
İşveren: Hewa Holding
Proje Ekibi: -
Paylaş
Erbil kentinde, kuzeyinde çevre yolu, güney ve batısında yeni gelişen konut alanları, doğusunda bir bağlantı yoluyla belirlenmiş bir arsa için tasarlanmış bir alışveriş kompleksidir. Genel yerleşim planı, içe dönük bir kurgusu olan alışveriş merkezinin araç trafiğiyle besleneceği, dolayısıyla çevre yolundan algılanması gerektiği, geleneksel tipteki çarşıların ise konut bölgeleriyle ilişkili olması gerekliliğinden yola çıkılarak şekillendirilmiştir. İlk etapta alışveriş merkezinin projeleri hazırlanmıştır. Doğal eğimden yararlanılarak iki farklı kottan girilen yapının, çevre yoluna bakan ana girişinin önünde bir yaya meydanı düzenlenmiştir. Ana giriş, yörenin kültürel mirasını anımsatan bir anıtsal taç kapıyla vurgulanmıştır. Doğal ışıkla aydınlatılmış 24 m x 110 m boyutundaki lineer alışveriş mekanı, panoramik asansörlerin de bulunduğu, kareye yakın ölçülerde bir giriş holüyle meydana açılmaktadır. Dışta, bulunduğu yerle bütünleşen bir mimari amaçlanmış, cephelerin yerel taşla kaplanması öngörülmüştür. Lineer alışveriş mekanının başlangıcında yer alan kare giriş holüyle, sonunda yer alan büyük katlı mağazanın öne çıkan kitleleri arasında sağır yüzeyler boyunca devam eden, gölgeli revakların yarattığı kontrast cepheyi zenginleştirmektedir.