• 01. Ticari Yapılar
  • 02. Turizm ve Rekreasyon Yapıları
  • 03. Eğitim Yapıları
  • 04. Kültür Yapıları
  • 05. Konut Yapıları

VitrA Çağdaş Mimarlık Dizisi,  2000 sonrası mimarlığımızın genel profilini çıkarmak ve bellek oluşturmak amacıyla VitrA ve TSMD ortaklığında geliştirilen bir proje. Bu kapsamda hazırlanan kitap, her yıl farklı bir yapı tipini ele alıyor.

İlk yılında  ticari yapılara, ikinci yılında turizm ve rekreasyon yapılarına odaklandığımız dizinin, elinizdeki bu üçüncü kitabı eğitim yapılarını ele alıyor. Projelerin “İlk ve Ortaöğretim Yapıları (K-12)”, "Üniversite Yapıları", "Destek Yapılar" ve “Ar-Ge Yapıları” olarak 4 ana kategoride gruplandığı kitap, eğitimci, mimar ve akademisyen bakış açısından çağdaş eğitim ilkelerini ve mekanlarını inceleyen değerlendirme yazıları ile başlıyor.

49 eğitim yapısının ele alındığı bu kitap okuyucuya tekrar tekrar okuma, inceleme ve kitabı bir kaynak olarak kullanma imkanı sunacak şekilde tasarlandı. Kitap, tasarımı gereği pek çok farklı okuma şekline imkan veriyor. Kitabı baştan sona Türkçe ve İngilizce olarak kesintisiz her iki dilde de okumak mümkün. Eğitim yapılarını kendi kategorileri içinde incelemek ve karşılaştırmak mümkün. Projelerin künye bilgileri büyük görsellerle birleşince tüm kitabı baştan sona görsel olarak okumak mümkün. Bir taraftan da her bina için kendi mimarının yorumunu ve tüm projelere değerlendirme yazan Müge Cengizkan'ın [!] metinlerini okuyarak da kitabı tamamlamak mümkün. Yanısıra, binaların künyesinde yer alan QR kodları ile elinizdeki akıllı bir telefonla kitaba sığmayan bilgilere, binanın harita üzerindeki yerine ve pek çok farklı görsele web sitesine bağlanarak anında ulaşılabiliyor.

Editör: Banu Binat, Neslihan Şık
Eleştirmen: N. Müge Cengizkan
Sanat Yönetmeni: Erkan Nazlı
Tasarım: Zekiye Nazlı
Grafik Uygulama: Kenan Öztürk
Düzelti: Bahar Siber
Çeviri: Didem Özdel
Çeviri Düzelti: Garrett Hubing

Proje Ortakları: VitrA, Türk Serbest Mimarlar Derneği
Seçici Kurul: Banu Binat, N.Müge Cengizkan, Haydar Karabey

Danışma Grubu: Banu Binat, Celal Abdi Güzer, Erkut Şahinbaş, Sinan Köksoy, Yeşim Hatırlı