• 01. Ticari Yapılar
  • 02. Turizm ve Rekreasyon Yapıları
  • 03. Eğitim Yapıları
  • 04. Kültür Yapıları
  • 05. Konut Yapıları

Kitapta 2000 yılından sonra tamamlanmış 50 proje yeralıyor. Ticari yapıların AVM, Karma, Ofisler ve Yönetim Binaları ve Ticari Sergileme olarak 4 ana başlık altında ele alındığı kitapta ayrıca çağdaş mimarlığımızı bu yapı tipolojisi bağlamında inceleyen eleştiri yazılarına da yer veriliyor. Kitap için yapılan seçim sırasında her grupta yer alan binaların mümkün olduğunca çeşitliliği gösterecek coğrafi dağılımı sağlamalarına; yenilikçi yaklaşım, form, kütle, çevre, ölçek, mekan, fonksiyon, malzeme ve yapım teknikleri açısından birbirinden farklı olmalarına özen gösterildi. Kitabın dijital versiyonuna bu linke tıklayarak ulaşabileceğiniz gibi, basılı versiyonunu Yapı Endüstri Merkezi'nden satın alabilirsiniz.

Kitap Künye
Editör: Banu Binat, Neslihan Şık
Eleştirmen: Doç.Dr.Deniz Güner
Sanat Yönetmeni: Erkan Nazlı
Tasarım: Zekiye Nazlı
Seçici Kurul: Banu Binat, Doç.Dr. Deniz Güner, Dr. Saitali Köknar
Danışma Grubu: Banu Binat, Doç.Dr. Abdi Güzer, Yeşim Hatırlı, Erkut Şahinbaş, Arzu Uludağ Elazığ